Áltanános szerződési feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a dulcinea.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1. Üzemeltetői adatok:

Név: Dulcinea Event Bt.
Székhely: 1174 Budapest, Baross u. 8.
Adószám: 26332835-1-42
Cégjegyzékszám: 01-06-793408
Telefon: +3620-22-11-074
Központi email: info@dulcinea.hu
Képviseli: Ágostonné Takács Erzsébet, ügyvezető
Cégjegyzékét vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelemmel/adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségei: telefon +36 20 22 11 074

a továbbiakban: Adatkezelő.

Tárhelyszolgáltató és domain regisztrátor adatai:

Név: SiteGround Hosting Ltd.
Székhely: 3rd Floor, 11-12 St. James’s Square London SW1Y 4LB
Cégjegyzékszám: 09348602
e-mail: legal@siteground.com

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Belépők a Dulcinea Event Bt. rendezvényeire (különösen: Ágoston László és a Felnőtt dolgok valamint a Nonmono rendezvénysorozataira), könyvek és kiadványok elektronikus és nyomtatott formában.

3. Rendelési információk

A belépők a Webáruházon keresztül, az Interticket rendszerében valamint az előadások előtt a helyszínen válthatók.

A termékekre vonatkozóan a dulcinea.hu oldalon megjelenített árak alanyi áfamentesek.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltető nem köteles a belépőt a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Webáruházunkban jegyeket vásárolhat előadásainkra. A felsorolt termékek mellett megtekintheti az előadások rövid leírását, a belépő árát, egyéb tulajdonságait.  Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

A rendelés menete

A. A “Kosárba teszems” feliratra kattintva a terméket a Kosárba helyezheti.

B. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével vagy a jobb alsó sarokban található kosár ikonra kattintva ellenőrizheti. Amennyiben a megadott adatokban hibát talál, kérjük törölje az adott jelentkezést és készítsen újat! Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „Folytatom a vásárlást” gombot! Ha minden rendben van és a megrendelés mellett döntött akkor a Pénztár gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.

C, A rendelés véglegesítése során adhatja meg számlázási adatait.

C. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetői adatok segítségével.

4. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása automatikusan történik.

5. A megrendelt termék ellenértékének fizetésének módja

Káryás fizetés a Borgun rendszerén keresztül: a Borgun rendszerén keresztül kötelező regisztráció nélkül tud fizetni kártyája használatával. A fizetés a Borgun oldalán történik, így mi nem is látjuk a bankkártya-adatait! A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát e-mailben küldjük el Önnek a Billingo rendszerén keresztül, automatikusan.

6. Szállítás

Jegyvásárlás esetén: a kiküldött levél tartalmazza az ön jegyét is, amelyet kinyomtatva vagy okostelefonján mutasson be érkezéskor a jegykezelőnek. Ha valamilyen technikai ok miatt a levél nem érkezne meg vagy a jegy nem lenne letölthető, elérhetőségeinket technikai segítséget is nyújtunk.

Fizikai termék megvásárlása esetén: a megvásárolt termék ellenértékének kifizetése után 48 órán belül (tipikusan: 8 órán belül) postára adjuk a terméket. A termékek kiszállítását a Magyar Posta Zrt. végzi. Előrendelt termékek esetén a termék adatlapján feltüntetett időpont a mérvadó.

A szállítási idő a postázást követően belföldre jellemzően maximum 3 munkanap, külföldre maximum 7 munkanap de a Magyar Posta Zrt. leterheltségének függvényében ez az érték (különösen: decemberben) változhat.

A szállítás díját a rendszer a szállítási cím és az egyes termékek paraméterei (jellemzően: méret) alapján automatikusan számolja ki.

A szállítás során megsérült termékeket visszaküldés után díjmentesen cseréljük.

A vásárló által helytelenül megadott adatokért (név, cím) felelősséget nem vállalunk, a vásárló által megadott helytelen címre postázott terméket kikézbesítettnek tekintjük.

6. Elállás joga

A vásárló az előadás kezdetét megelőző 48 óráig elállhat vásárlásától, ez után jegyár nem visszatéríthető.

Fizikális termékek esetében (különösen: könyv) vevő a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül élhet elállási jogával.  Ilyen esetben elállási szándékát szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) vagy e-mailben kell jelezze.

Elállás esetén vevő köteles a terméket saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén visszajuttatni az Dulcinea Event Bt. hivatalos címére, az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (tehát pl.: a szállítási, csomagolási díjat is) visszatérítjük.

Mindaddig visszatartjuk az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget, amíg a fogyasztó vissza nem szolgáltatta részünkre a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

7. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni,az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

8. Adatkezelés

Adatkezelési szabályaink mindenben megfelelnek a GDPR-irányelveknek, ezekről bővebben ide kattintva tájékozódhat!

9. Házirend

A jegyváráslással Ön elfogadja rendezvényeink házirendjét, amelyet ide kattintva találhat meg.

9. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

ÁSZF-minta forrása

Scroll to Top